Mentor

Jag gillar min roll som mentor och tycker det är en mycket intressant roll. Jag åtar mig gärna fler spännande uppdrag.